Werkzaamheden

Wij hebben  binnen onze WBE  een mooie hazen- , konijnen- , fazanten- en patrijzenstand, tevens zijn er zeer veel duiven, eenden en ganzen.
In de zomermaanden als de vruchtgewassen beginnen te rijpen, wordt hier dan ook intensief beheerd, om grote schades aan de gewassen te voorkomen.

Binnen onze WBE wordt hard gewerkt door diverse jagers om de wilde zwijnenstand omlaag te krijgen, daar wij een wisselgebied zijn voor de wilde zwijnen dat precies tussen de Grote Peel en de Kleine Moost ligt (beide natuurgebieden van Staatsbosbeheer). De wilde zwijnen maken hier in de zomer en het najaar slim gebruik van, omdat er dan voldoende dekking is (vruchten en maisperselen). Wij hebben daarom voor 2010 ongeveer € 4.500,00 schade aan diverse gewassen binnen onze WBE.

Het reeënbestand is zeer optimaal. Hier is beheren zeer belangrijk, daar wij binnen onze WBE in 2009 11 verkeersslachtoffers (valwild) hadden en in 2010 (t/m oktober) alweer 6.

Tevens organiseren wij jaarlijks een toetsing voor jachthonden op KNJV niveau. Hier doen jaarlijks ongeveer 65 honden aan mee. De deelnemers komen vanuit alle windstreken Ze kunnen hun honden hier mooi testen, of ze klaar zijn voor de KNJV proeven her en der in het land. Wij zijn hier in 2008 mee begonnen, het was zo’n succes dat dit een jaarlijks terugkomende activiteit is geworden. Al onze leden zetten zich voor 100 % in om hier een geslaagde dag van te maken.

De jaarlijkse wildtelling zowel in het voorjaar als de wintertelling wordt goed bezocht. Wij beginnen dan ook met een uitgebreid gezamenlijk ontbijt, voor het tellen.

Met enige regelmaat wordt er een gezamenlijk bezoek aan de kleiduivenbaan gepland om de schietvaardigheid op peil te houden.
 
Ook organiseren wij jaarlijks de Hubertusavond binnen onze WBE. Deze wordt zeer goed bezocht. We beginnen natuurlijk met een diner. Daarna is er nog een loterij en wordt er gezellig nageborreld en tot in de kleine uurtjes nog heel veel jagerslatijn gesproken.

Dit was een kleine greep uit de activiteiten binnen onze WBE.

Het is goed toeven binnen WBE St Hubertus Meijel!De wildbeheereenheid is de vereniging van lokale jachthouders en jagers die uitvoering geeft aan verantwoord en duurzaam wildbeheer.