Vogelgriep 2023


Het afgelopen jaar is bij meerdere pluimveebedrijven vogelgriep (H5) vastgesteld. Het RVO houdt bij waar dierziektes zijn vastgesteld – zo ook de vogelgriep.


Op deze kaart houdt het RVO bij waar vogelgriep vastgesteld is. Hier vindt u alle uitbraken up-to-date.


Maatregelen


Op het moment dat er op een (pluimvee)bedrijf of bij een vogelhouder vogelgriep is geconstateerd worden er door de rijksoverheid beperkende maatregelen ingesteld.


Sinds de besmetting in Zeewolde heeft de overheid landelijke maatregelen ingezet. Deze blijven van kracht. Dierentuinen, kinderboerderijen en eigenaren van hobbyvogels, voor zover het hoenderachtigen/kippen, watervogels, en loopvogels betreft, zijn verplicht die dieren af te schermen om zoveel mogelijk te voorkomen dat de vogels in contact komen met zieke wilde vogels of hun uitwerpselen. Een ophokplicht geldt voor commercieel gehouden vogels.


Eén van de maatregelen is een gedeeltelijk jachtverbod in een gebied van 10 kilometer rondom het getroffen bedrijf. In dit gebied mogen wilde watervogels niet bejaagd worden. Andere jachtactiviteiten mogen wel plaatsvinden, mits er geen wilde watervogels worden verstoord.


Uitzondering op het 10 km jachtverbod is dat het jagen, vangen en doden van dieren wel is toegestaan, indien van toepassing:  1. ter bescherming van de veiligheid van het luchtverkeer;

  2. ter bestrijding van muskusratten;

  3. ter voorkoming van schade door konijnen op industrieterreinen; of

  4. in het kader van wetenschappelijk onderzoek.


In dit geval mogen ter bescherming van de veiligheid van het luchtverkeer wel vogels (ganzen) geschoten worden.


Het bericht Vogelgriep 2023 verscheen eerst op De Jagersvereniging.Bron: Jagersvereniging | 27-01-2023

Terug naar nieuws

De wildbeheereenheid is de vereniging van lokale jachthouders en jagers die uitvoering geeft aan verantwoord en duurzaam wildbeheer.